Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce je inovácia potravín na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk (výlisky). V prvom kroku je nevyhnutné získať a spracovať výlisky, ktoré budú vhodné z hľadiska bezpečnosti a výživy pre ich aplikáciu do potravín s osobitným výživovým určením, ako sú bezgluténové, bezlaktózové, pre športovcov, diabetikov, na chudnutie atď. a zároveň v súlade s autorizovanými výživovými a zdravotnými tvrdeniami. Pozornosť sa zameria na technológiu výroby výliskov, surovinu (jablká) z ekologického aj tradičného spracovania a v neposlednom rade na kvalitatívne parametre získaných výliskov. Ďalej sa budú v tejto súvislosti testovať suroviny a prídavné látky, ako sú bezgluténové múky, náhradné sladidlá, prírodné farbivá, arómy, konzervačné látky a súčasne rôzne prídavky jablčných výliskov pre dosiahnutie čo najlepších senzorických a výživových vlastností inovovaných výrobkov. Predpokladáme obohatenie sortimentu pekárskych a cukrárskych výrobkov resp. ovocných nátierok/nápojov s osobitným výživovým účelom. Výsledkom práce bude zvýšenie nutričnej hodnoty potravín a zároveň návrh využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk, ktoré sa v súčasnosti pre ľudskú výživu nevyužívajú.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín