Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Abstrakt: Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus. Cibuľoviny patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Cibuľová zelenina je jednou z nenahraditeľných surovín rastlinného pôvodu s pozorovanými a preukázanými pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Okrem kvantitatívnej stránky súčasne narastajú požiadavky spotrebiteľov okrem zdravotnej nezávadnosti konzumovanej zeleniny aj na nutričnú kvalitu. Nejedná sa len o obsah základných nutričných zložiek a obsah vitamínov, ale aj o bioaktívne komponenty, ako sú fenolové kyseliny a flavonoidy. Sú to rôznorodé chemoprotektívne látky, ktoré sa vyznačujú hlavne antioxidačnými, ale aj antimutagénnymi a protizápalovými vlastnosťami. Cieľom práce bude skúmať vplyv pestovateľských podmienok (agroekologické a klimatické faktory), vplyv lokality, vplyv podmienok skladovania a vplyv technologických podmienok na celkový obsah polyfenolov, ako aj obsah konkrétnych bioaktívnych komponentov, kde zaraďujeme aj antokyaníny, flavonoly, karotény a síru obsahujúce zlúčeniny v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TEP technológia potravín