Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary: Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus. Cibuľoviny patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Cibuľová zelenina je jednou z nenahraditeľných surovín rastlinného pôvodu s pozorovanými a preukázanými pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Okrem kvantitatívnej stránky súčasne narastajú požiadavky spotrebiteľov okrem zdravotnej nezávadnosti konzumovanej zeleniny aj na nutričnú kvalitu. Nejedná sa len o obsah základných nutričných zložiek a obsah vitamínov, ale aj o bioaktívne komponenty, ako sú fenolové kyseliny a flavonoidy. Sú to rôznorodé chemoprotektívne látky, ktoré sa vyznačujú hlavne antioxidačnými, ale aj antimutagénnymi a protizápalovými vlastnosťami. Cieľom práce bude skúmať vplyv pestovateľských podmienok (agroekologické a klimatické faktory), vplyv lokality, vplyv podmienok skladovania a vplyv technologických podmienok na celkový obsah polyfenolov, ako aj obsah konkrétnych bioaktívnych komponentov, kde zaraďujeme aj antokyaníny, flavonoly, karotény a síru obsahujúce zlúčeniny v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TEP Food Technology