Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je stanovenie vplyvu pergy (včelí chlieb) v rôznych dávkach, zapracovanej do krmiva v období od narodenia do znáškového obdobia na vnútorné prostredie a kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny (kurčatá, prepelica japonská)


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín