Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Summary:
Aktuálne možnosti stabilizácie drevín v urbanizovanom prostredí obmedzujú najmä nepriaznivé vlastnosti pôd. Medzi základné problémy patrí pôdne sucho a zvýšený obsah iónov solí. Zasolenie vyvoláva priame poškodenie drevín, inhibuje ich rast, mení morfológiu a anatómiu organizmu. Negatívny vplyv stresu zo zasolenia je evidentný na úrovni celej rastliny a prejavuje sa úhynom, alebo znížením produktivity. Výskum sa bude orientovať na zhodnotenie reakcií sortimentu mestských stromov na rôznu úroveň zasolenia substrátu a overenie podmienok ich efektívnej regenerácie. Tolerancia drevín na zasolenie sa mení v priebehu života. Predmetom výskumu budú dreviny v juvenilnej fáze rastu, kedy sa bude hodnotiť ich plasticita voči rôznym úrovniam obsahu solí v urbánnych pôdach, ako aj schopnosť zotaviť sa po expozícii zasoleniu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-GLA Garden and Landscape Architecture