Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Aktuálne možnosti stabilizácie drevín v urbanizovanom prostredí obmedzujú najmä nepriaznivé vlastnosti pôd. Medzi základné problémy patrí pôdne sucho a zvýšený obsah iónov solí. Zasolenie vyvoláva priame poškodenie drevín, inhibuje ich rast, mení morfológiu a anatómiu organizmu. Negatívny vplyv stresu zo zasolenia je evidentný na úrovni celej rastliny a prejavuje sa úhynom, alebo znížením produktivity. Výskum sa bude orientovať na zhodnotenie reakcií sortimentu mestských stromov na rôznu úroveň zasolenia substrátu a overenie podmienok ich efektívnej regenerácie. Tolerancia drevín na zasolenie sa mení v priebehu života. Predmetom výskumu budú dreviny v juvenilnej fáze rastu, kedy sa bude hodnotiť ich plasticita voči rôznym úrovniam obsahu solí v urbánnych pôdach, ako aj schopnosť zotaviť sa po expozícii zasoleniu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARd záhradná a krajinná architektúra