Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Hromadenie a vyhadzovanie kuchynského odpadu rieši jeho recyklácia v elektrických kompostéroch. Takáto urýchlená recyklácia má ako výsledok nevyzretý kompost. Skúmanie možností využitia recyklovaných substrátov na rekultiváciu menších kontaminovaných území prípadne na zvyšovanie zelenej plochy v intraviláne na tvorbu umelých pôdnych profilov, môže byť protikladom rozrastajúcej sa tendencii záberu zelených plôch. Prejavy reflexií listov rastlín vo vhodných aj menej vhodných recyklovaných substrátoch nám pravdepodobne určia stav rastlín vo vhodnom substráte a poukážu prejav reflexií v nevhodných substrátoch na základe čoho bude pomocou rastlín možné určiť okamžitý stav takéhoto kuchynského recyklovaného kompostu.Preskúmaním základných spektrálnych vlastností listov rastlín pestovaných na recyklovaných kompostoch, by sa vytvorili spektrálne hodnoty reflexíí v rôznych fázach rastu rastlín (vegetatívnych rozdielov). Tieto hodnoty môžu slúžiť ako indikátory vodného stresu, starnutia a vysychania rastlín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering