Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Summary:
Cieľom práce bude vedecky zhodnotiť vplyv nízkosacharidového stravovania na progresiu ochorenia diabetes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus 2. typu je civilizačné ochorenie, ktorého prevalencia neustále stúpa. Je potrebné skúmať možnosti jeho terapie resp. prevencie, hlavne u ľudí s pozitívnou rodinnou anamnézou. Keďže manažment gykémie je pri tomto ochorení dôležitý, je potrebné venovať tejto časti halvnú pozornosť, ako to bude aj v našej práci.

There are no limitations of the topic