Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2020/2021
Proposed by:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Summary:
Riešenie aktuálnych problémov vidieka ako vyľudňovanie, oslabovanie ekonomickej základne, socio-ekonomické zmeny sa zaraďujú k základným prioritám politiky rozvoja vidieka EÚ. Dizertačná práca bude sledovať dynamiku zmien v populácii a zamestnanosti v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva vo vidieckych oblastiach Slovenska. Cieľom bude zhodnotiť demografické zmeny spolu so zmenami na trhu práce a zohľadniť priestorové dôsledky týchto zmien berúc do úvahy heterogenitu vidieckych oblastí. Hodnotenie bude založené na skúmaní dát zo sčítania obyvateľov a ďalších databáz Štatistického úradu SR. Dizertačná práca nadväzuje na projekt Jean Monnet Centre of Excellence- č.: 611446-EPP-1-2019- 1-SK-EPPJMO-CoE - CEEAG: Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IRV Integrated Rural Development