Přehled vypsaných témat - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zistiť početnosť imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov používaných proti hmyzu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení