Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Mäso a mäsové výrobky svojou biologickou a výživnou hodnotou patria k najdôležitejším a najcennejším potravinám potrebných pre správnu výživu človeka. Spracovanie mäsa a vedľajších jatočných produktov na mäsové výrobky, ktoré majú vynikať vysokou kvalitou a dlhou trvanlivosťou vyžaduje popri praktických skúsenostiach aj odborné znalosti. Tie zaručia, že mäsové výrobky sa budú vyrábať vo vyhovujúcich hygienických podmienkach tak, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, prípravou zohľadňujúcou vlastnosti mäsa a s použitím vhodne zvolených technologických postupov. Mäso je bohatým a vhodným zdrojom živín a stopových prvkov. Riziko kontaminácie ťažkými kovmi v mäse je znepokojujúce z hľadiska bezpečnosti potravín, ale predovšetkým z hľadiska ľudského zdravia. Kontaminácia ťažkými kovmi je vážnou hrozbou z dôvodu ich toxicity a bioakumulácie v potravovom reťazci. K zníženiu obsahu xenobiotík v mäse a v mäsových výrobkoch by mohla prispieť častá kontrola mäsiarskych výrobkov, používanie overených krmív, znížením emisií, prísnejšie kontroly zaťaženia v ťažkých odvetviach priemyslu a správne dodržiavanie technologických postupov pri výrobe.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.