Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Mäso a mäsové výrobky svojou biologickou a výživnou hodnotou patria k najdôležitejším a najcennejším potravinám potrebných pre správnu výživu človeka. Spracovanie mäsa a vedľajších jatočných produktov na mäsové výrobky, ktoré majú vynikať vysokou kvalitou a dlhou trvanlivosťou vyžaduje popri praktických skúsenostiach aj odborné znalosti. Tie zaručia, že mäsové výrobky sa budú vyrábať vo vyhovujúcich hygienických podmienkach tak, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, prípravou zohľadňujúcou vlastnosti mäsa a s použitím vhodne zvolených technologických postupov. Mäso je bohatým a vhodným zdrojom živín a stopových prvkov. Riziko kontaminácie ťažkými kovmi v mäse je znepokojujúce z hľadiska bezpečnosti potravín, ale predovšetkým z hľadiska ľudského zdravia. Kontaminácia ťažkými kovmi je vážnou hrozbou z dôvodu ich toxicity a bioakumulácie v potravovom reťazci. K zníženiu obsahu xenobiotík v mäse a v mäsových výrobkoch by mohla prispieť častá kontrola mäsiarskych výrobkov, používanie overených krmív, znížením emisií, prísnejšie kontroly zaťaženia v ťažkých odvetviach priemyslu a správne dodržiavanie technologických postupov pri výrobe.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TNI Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.