Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Summary: V tejto práci sme sa zaoberali problematikou marketingovej stratégie vinárskych závodov Chateau Modra a Víno Nitra. Ide o sesterské spoločnosti, ktoré sú veľmi úzko späté svojimi činnosťami. Spoločnosť Chateau Modra sa zaoberá pestovaním a spracovaním hrozna a spoločnosť Víno Nitra z tohto hrozna produkuje hotové výrobky v podobe vína na trh. Vinárstvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu a preto existuje v tejto oblasti množstvo konkurencie. K tomu, aby bol podnik konkurencieschopný musí vedieť efektívne využívať všetky dostupné zdroje a využívať všetky príležitosti, ktoré trh ponúka. Na základe skúmania marketingovej stratégie sme zistili, že holding má dobre stanovenú marketingovú stratégiu avšak existujú určité nedostatky, ktoré by bolo vhodné minimalizovať alebo úplne odstrániť. Súčasťou marketingovej stratégie je marketingový mix, ktorého detailná analýza môže viesť k úspechu. Plánovaním a vylepšovaním marketingových aktivít môže holding dosiahnuť lepšie postavenie na trhu s vínom.

There are no limitations of the topic