Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Dlhodobá konzumácia jedného typu rastlinnej biomasy (napr. s vyšším obsahom štavelanov) môže negatívne pôsobiť voči určitým funkciám živočíchov. Môže sa jednať o kombináciu priamych aj nepriamych efektov zahŕňajúcich napr. zníženie asimilácie a metabolizmu esenciálnych živín, diverzitu črevnej mikroflóry, tvorbu obličkových a močových kameňov a pod. Z toho dôvodu je cieľom bakalárskej práce detailne charakterizovať skupinu biominerálov - fytolitov (fyto - rastlina, litos -kameň) nachádzajúcich sa v rastlinách aj s ich potenciálnym dopadom v živočíšnej výrobe. Na analýzu biominerálov sa využijú viaceré mikroskopické techniky, napr. na morfologickú analýzu použijeme metódy skenovacej elektrónovej mikroskopie s modeláciou v programe VESTA, verifikáciou chemického zloženia elektrón disperznou mikroanalýzov a pod. Význam tejto problematiky dlhodobo absentuje v slovenskej odbornej literatúre.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení