Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
State of topic: approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Charakteristika chladív, druhy, termodynamické, fyzikálne a chemické vlastnosti. Ekológia chladív, vplyv na životné prostredie (GWP, ODP), bezpečnosť prevádzky. Charakteristika chladiacich zariadení s dôrazom na chladenie potravín. Prevádzka týchto zariadení, problematika retrofitov v existujúcich zariadeniach. Posúdenie vplyvu na životné prostredie, ekonomické náklady, vplyv na zmenu parametrov (tlaky, teploty, horľavosť), vplyv na bezpečnosť (technikov, okolia ...). Odporúčania pre prax.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OTI Machinery Trading and Business

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.