Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Charakteristika chladív, druhy, termodynamické, fyzikálne a chemické vlastnosti. Ekológia chladív, vplyv na životné prostredie (GWP, ODP), bezpečnosť prevádzky. Charakteristika chladiacich zariadení s dôrazom na chladenie potravín. Prevádzka týchto zariadení, problematika retrofitov v existujúcich zariadeniach. Posúdenie vplyvu na životné prostredie, ekonomické náklady, vplyv na zmenu parametrov (tlaky, teploty, horľavosť), vplyv na bezpečnosť (technikov, okolia ...). Odporúčania pre prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.