Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.