Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Economic Impacts of International Migration in the European Union
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Abstrakt: Thesis: "Economic Impacts of International Migration in the European Union" Information on active and less active measures. The economic impact of migration on the evaluated countries. It offers from countries with active and less active measures. The economic impact of migration on the evaluated countries.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia