Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Stanovenie účinku Žeruchy peruánskej na reprodukčnú sústavu samcov králikov v podmienkach in vivo.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení