Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
State of topic:
approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Summary: Potravinársky trh v Slovenskej republike ponúka širokú škálu výrobkov. Človeka, ako každodenného spotrebiteľa potravín, ovplyvňujú rôzne faktory pri výbere týchto výrobkov. Na základe týchto faktorov uplatňuje svoje rozhodnutia nákupom určitých potravín pre uspokojenie svojich potrieb a očakávaní. Práve pre spokojnosť spotrebiteľa je bezpečnosť a zdravotná bezchybnosť potravín najdôležitejšia. Táto diplomová práca sa zaoberá ochranou spotrebiteľa na potravinárskom trhu s aspektom na úradné kontroly. Cieľom diplomovej práce je analyzovať úradné kontroly potravín na úrovni Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, v rámci ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín. Čiastočnými cieľmi tejto práce sú popis a charakteristika základných pojmov ako sú potraviny, spotrebiteľ, bezpečnosť, kvalita potravín a ochrana spotrebiteľa. Ďalším čiastkovým cieľom je popísanie legislatívy, ktorá upravuje tieto pojmy slovenskom potravinárskom trhu a inštitúcie, slovenské aj zahraničné, zamerané na bezpečnosť a kvalitu potravín a ochranu spotrebiteľa.

There are no limitations of the topic