Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude zameraná no sledovanie zmeny kvality rôznych druhov medu počas skladovania pri laboratórnej, resp. izbovej teplote.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia