Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cícer (Cicer arietinum L.) je dôležitá plodina pestovaná a konzumovaná na celom svete, najmä v afroázijských krajinách. Je to dobrý zdroj uhľohydrátov a bielkovín a kvalita bielkovín sa považuje za lepšiu ako iné strukoviny. Cícer obsahuje významné množstvá všetkých esenciálnych aminokyselín okrem aminokyselín obsahujúcich síru, ktoré môžu byť doplnené pridaním do stravy obilnín. Škrob je hlavným zásobným sacharidom, po ktorom nasleduje vláknina, oligosacharidy a jednoduché cukry, ako je glukóza a sacharóza. Aj keď sú lipidy prítomné v malom množstve, cícer je bohatý na výživne dôležité nenasýtené mastné kyseliny, ako sú linoleová a olejová kyselina. Cícer má niekoľko potenciálnych zdravotných výhod a v kombinácii s inými strukovinami a obilninami to môže mať priaznivé účinky na niektoré z dôležitých ľudských chorôb, ako sú CVD, diabetes typu 2, choroby tráviaceho ústrojenstva a niektoré druhy rakoviny. Celkovo je cícer dôležitá plodina s rozmanitou škálou potenciálnych výživových a zdravotných výhod. Bakalárska práca charakterizuje kľúčové faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčný proces cíceru, ako aj jeho nutričné vlastnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia