Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Summary:
Hlavným cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti aplikácie a vplyvu vinárskej techniky v procese výroby vína. Na základe hlavného cieľa práce bude potrebné stanoviť si vedľajšie ciele práce a to: • analýza a štúdium aktuálneho stavu danej problematiky v oblasti procesu výroby vína • analýza mechanizácie v jednotlivých krokoch výroby vína • aplikácia vybraných spôsobov mechanizácie • hodnotenie efektívnosti viacerých druhov mechanizácie vo výrobnom procese so zameraním na kvalitu práce, výlisnosť, turbiditu muštu a kvalitu vína vopred vybraných a sprac. odrôd hrozna • ekonomické zhodnotenie mechanizácie vo vybranom vinárskom podniku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL14 Machinery and Mechanization of Agricultural Production