Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimu
State of topic:
approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Hlavným cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti riadenia závlahového režimu a to nasadením správnych inovatívnych opatrení. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov a venovať sa štúdiu a výskumu:  súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti zavlažovania,  nasadenie a inovácia čerpacej stanice - zníženie spotreby vody,  rôznych možností aplikácie závlahy postrekom na vybranú lokalitu - pásové a širokozáberové zavlažovače,  zvýšenie kvality práce inováciou závlahovej techniky a nasadením správnej starostlivosti o ňu,  eliminovania degradačných procesov pôsobenia závlahovej techniky a jej distribútorov na pôdny environment,  ekonomické zhodnotenie mechanizácie vo vybranom podniku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL14 Machinery and Mechanization of Agricultural Production