Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
State of topic:
approved (prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Summary:
Práca bude zameraná na rušivé vplyvy pri meraní polohy zvierat pomocou ultrazvukových vĺn. Po analýze všetkých vplyvov na meranie budú vybrané najvýznamnejšie z nich a následne modelované. Modely budú identifikované s reálnymi podmienkami s využitím metódy simulovanej identifikácie. Medzi základné rušivé vplyvy môžeme zaradiť sklon odrazovej plochy zvieraťa, odrazy od konštrukcií v monitorovanom priestore a pohltivosť ultrazvukových vĺn meraným objektom. V súčasnosti je vyrobený patentovaný prototyp zariadenia, ktorý umožňuje skúmať všetky spomenuté vplyvy čo do času odozvy a poklesu amplitúdy vlny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RSD Control Systems in Production Engineering