Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
State of topic: approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of building equipment and technology safety - TF
Max. no. of students:
--
Academic year:2020/2021
Proposed by:
Summary: Obsahom práce je návrh technologického riešenia využívania odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, ktoré sú v súčasnosti cenným materiálom pre výrobu energie, verifikácia riešenia a vyhodnotenie jeho prínosu z energetického a environmentálneho hľadiska.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL14 Machinery and Mechanization of Agricultural Production