Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Abstrakt: Obsahom práce je návrh technologického riešenia využívania odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, ktoré sú v súčasnosti cenným materiálom pre výrobu energie, verifikácia riešenia a vyhodnotenie jeho prínosu z energetického a environmentálneho hľadiska.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TPL14 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby