Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Stav témy: schválené (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Abstrakt: Obsahom práce je návrh technologického riešenia využívania odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, ktoré sú v súčasnosti cenným materiálom pre výrobu energie, verifikácia riešenia a vyhodnotenie jeho prínosu z energetického a environmentálneho hľadiska.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPL14 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby