Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch je dôležitá v dôsledku ich dlhodobého využívania v poľnohospodárskej a lesníckej technike. Výsledky výskumu sú orientované na možnosti použitia nových hydraulických a prevodových kvapalín v sústavách mobilných energetických prostriedkoch, so zameraním na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a vyhodnotením ich vplyvu na zmenu posudzovaných parametrov hydraulických sústav. Z dôvodu zvyšovania ekonomickej efektívnosti realizovaného výskumu budú uskutočnené zrýchlené laboratórne skúšky hydraulických a prevodových olejov poľnohospodárskych a lesníckych strojov, zamerané na hodnotenie technických a kvalitatívnych parametrov prvkov prenosových sústav a ekologických kvapalín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines