Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Vedecká práca bude zameraná na teoretický rozbor síl pôsobiacich na brzdové ústrojenstvo vozidiel, sily pôsobiace na vozidlo pri brzdení, návrh metodiky merania brzdného spomalenia vozidiel v závislosti od hmotnosti. Teoretický výpočet bude overený praktickými meraniami s odporúčaním k tvorbe nových metodík merania brzdného spomalenia, porovnanie a vyhodnotenie prevádzkových meraní vo vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim brzdnú dráhu motorových vozidiel.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines