Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Abstrakt:
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti spracovania biologického materiálu z poľnohospodárskej prvovýroby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TPL14 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby