Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva
State of topic:
approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Využívanie UAV v rámci manažmentu prvovýroby je v súčasnosti nesporne trendom. Vzhľadom k tomu, že aj v rámci samotného presného poľnohospodárstva existuje mnoho oblastí ich potenciálneho využitia, nie je presne definovaný algoritmus využitia týchto dát od zberu až po tzv. agronomické rozhodnutie. Vedeckým prínosom práce bude definovanie algoritmu pre využitie týchto dát pre vybrané pracovné postupy v systéme presného poľnohospodárstva. Vedeckým prínosom bude taktiež určenie hranice ekonomicky a environmentálne efektívnej tvorby týchto odporúčaní vo vzťahu k dosahovaným efektom. Cieľom práce bude overiť možnosti využitia UAV pri získavaní informácií vhodných na ich implementovanie v pracovných operáciách v systéme presného poľnohospodárstva.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL14 Machinery and Mechanization of Agricultural Production