Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
State of topic: approved (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Summary:
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti technológií obrábania pôdy pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny environment a na vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov a venovať sa štúdiu a výskumu:•súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy,•rôznych možností obrábania pôdy a ich vplyv na eróziu pôdy,•vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy,•vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy,•vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy,•eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny environment,•hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPL Machinery and Mechanization of Agricultural Production