Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marián Miko, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Marián Miko, CSc.
Abstrakt: Vyhľadať a spracovať aktuálne vedecké poznatky o⸰in vitro klonovom množení ovocných druhov so zameraním na druh Fragaria x ananassa Duch. Zamerať sa na prípravu a zosumarizovanie aktuálnych literárnych informácií, ktoré sa zaoberajú problematikou mikroklonového množenia drobného ovocia, cielene jahôd. Spracovať informácie o histórii pestovania a význame jahôd vo výžive človeka. Spracovať informácie o metódach mikromnoženia, problémoch a prínosoch metód, urobiť zhrnutie získaných poznatkov z dostupnej literatúry pre ďalšie využitie a pri stanovení cieľov v diplomovej práci na II. stupni štúdia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení