Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Technický stav motorových vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi výrazným spôsobom ovplyvňuje ich prevádzku, predovšetkým z dvoch podhľadov. Prvý pohľad je bezpečnosť ich prevádzky z pohľadu posádky vozidla a ich spôsobilosť na prevádzku a druhý pohľad je z pohľadu ekológie a celkovej životnosti vozidiel. V súčasnej dobe je výrazný tlak zo strany spoločnosti na ekologickú prevádzku vozidiel. Do prvej línie sa dostali vozidlá so vznetovými motormi, ktoré sa stali hlavným terčom v boji štátnych a európskych orgánov pre zlepšenie životného prostredia. V predloženej práce bude uskutočnená analýza súčasného stavu emisných kontrol vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi, uskutočnená s pohľadu ich ekologickej záťaže na životné prostredie. Zároveň bude uskutočnený návrh metodiky na zjednodušenie postupu pri vykonávaní emisných kontrol.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia