Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Summary:
Technický stav motorových vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi výrazným spôsobom ovplyvňuje ich prevádzku, predovšetkým z dvoch podhľadov. Prvý pohľad je bezpečnosť ich prevádzky z pohľadu posádky vozidla a ich spôsobilosť na prevádzku a druhý pohľad je z pohľadu ekológie a celkovej životnosti vozidiel. V súčasnej dobe je výrazný tlak zo strany spoločnosti na ekologickú prevádzku vozidiel. Do prvej línie sa dostali vozidlá so vznetovými motormi, ktoré sa stali hlavným terčom v boji štátnych a európskych orgánov pre zlepšenie životného prostredia. V predloženej práce bude uskutočnená analýza súčasného stavu emisných kontrol vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi, uskutočnená s pohľadu ich ekologickej záťaže na životné prostredie. Zároveň bude uskutočnený návrh metodiky na zjednodušenie postupu pri vykonávaní emisných kontrol.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines