Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Proces zavádzania ekologických postupov a činností sa v súčasnosti dotýka všetkých oblastí hospodárstva. Jednou časť je aj možnosť aplikácie ekologických kvapalín v prevodovo-hydraulických obvodoch mobilných zariadení. Dizertačná práca sa zaoberá degradačnými procesmi ekologických náplní, ich vplyvu na gumové časti (tesnenia, hadice) a samotného starnutia kvapaliny. Danou problematikou sa dlhodobo zaoberá Katedra dopravy a manipulácie a zároveň je na katedre v danej problematike riešený aj projekt VEGA. Samotné nahradenie štandardných minerálnych kvapalín ekologickými alternatívami, môže viesť znižovaniu vplyvu prevádzky mobilných energetických zariadení na životné prostredie. A viesť k ekologizácia činností v rámci poľnohospodárstva resp. lesníctva.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines