Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Finančná analýza podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia