Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotenie finančného zdravia vo vybranom podniku a následné zostavenie krátkodobého finančného plánu využitím vybraných metód finančné plánovania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení