Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Abstrakt: Experiment bude uskutočnení v ECHZ pri KŠZ v Nitre. Analyzované budú niektoré výkrmové, jatočné parametre ošípaných, ktoré budú pochádzať po prasniciach BUxL. V rámci vytýčeného cieľa bude potrebné sa zamerať na preštudovanie lit. zdrojov našich a zahr. autorov, ktorí sa zaoberali uvedenou tématikou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení