Summary of topics offered - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
State of topic: approved (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Animal Husbandry - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Summary: Experiment bude uskutočnení v ECHZ pri KŠZ v Nitre. Analyzované budú niektoré výkrmové, jatočné parametre ošípaných, ktoré budú pochádzať po prasniciach BUxL. V rámci vytýčeného cieľa bude potrebné sa zamerať na preštudovanie lit. zdrojov našich a zahr. autorov, ktorí sa zaoberali uvedenou tématikou.

There are no limitations of the topic