Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Abstrakt: Experiment bude uskutočnení v ECHZ pri KŠZ v Nitre. Analyzované budú niektoré výkrmové, jatočné parametre ošípaných, ktoré budú pochádzať po prasniciach BUxL. V rámci vytýčeného cieľa bude potrebné sa zamerať na preštudovanie lit. zdrojov našich a zahr. autorov, ktorí sa zaoberali uvedenou tématikou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia