Přehled vypsaných témat - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Abstrakt: Práce budú analyzovať stav chovu ošípaných vo vybranom podniku.Budú riešiť úroveň produkcie, reprodukcie,a technológie chovu ošípaných. Na základe literárnych zdrojov bude vypracovaná analýza zootechnologických a ekonomických ukazovateľov v chove ošípaných.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení