Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kóňa, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ján Kóňa, PhD.
Abstrakt: V práci sa sleduje možnosť využitia koreninových rastlín na skrášľovaní balkónov v horských polohách

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia