Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Miko, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Marián Miko, CSc.
Abstrakt: Spracovať informácie o mikroklimatických, pôdnych a pestovateľských požiadavkách pôvodných druhov hľuzoviek na Slovensku. Posúdiť vplyv faktorov prostredia na vývoj inokulovaných rastlín a mykorízu po výsadbe inokulovaného sadiva.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.