Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ján Gažo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Ján Gažo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je určiť prírodných vektorov spór podzemných húb zo skupiny bezstavovcov. Analyzovať ich bionómiu a obdobie ich aktívnej činnosti ako potenciálnych škodcov agrolesníckych výsadieb., Stanoviť spôsob a cesty distribúcie spór v prírodných podmienkach Slovenska.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.