Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ján Gažo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Ján Gažo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je za pomoci matematicko-štatistických metód stanoviť modely pre optimálnu tvorbu plodníc v agrolesníckych systémoch hospodárenia v závislosti od vybraných ekologických faktorov (zrážky, teploty, snehová pokrývka...).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení