Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ján Gažo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Ján Gažo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je za pomoci morfometrickej analýzy plodníc a spór charakterizovať variabilitu v prírodných podmienkach Slovenska pre vybrané druhy hospodársky významných druhov podzemných húb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia