Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Ján Gažo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je stanoviť optimálne parametre pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov podzemných húb v podobe sušených a mrazených vzoriek. Otestovať možnosti vitálneho farbenia životaschopných spór.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení