Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Ján Gažo, PhD.
Summary:
Cieľom práce je stanoviť optimálne parametre pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov podzemných húb v podobe sušených a mrazených vzoriek. Otestovať možnosti vitálneho farbenia životaschopných spór.

There are no limitations of the topic